PACKAGING CD

Format que ens proporciona un major impacte visual. Major opció d’acabats i possibilitat d’inserir fulletons.